Trung Quốc Thanh xoắn báo chí phanh nhà sản xuất

An Huy Aoxuan Heavy Industry Machine Co., Ltd.

"Chất lượng đầu tiên! Khách hàng đầu tiên! Trung thực đầu tiên!"

Aoxuan CNC không chỉ là nhà sản xuất Phanh ép, Máy cắt, Máy cắt Laser, Máy đột mà còn cung cấp các giải pháp tự động hóa kim loại tấm!

Sơ đồ trang web

Sản phẩm

Thanh xoắn báo chí phanh
Phanh ép thủy lực
Phanh báo chí CNC thủy lực
Máy cắt xích đu thủy lực
Máy cắt thủy lực
Máy cắt Laser CNC
Máy cắt Plasma CNC
Máy đột dập cơ khí
Máy đột lỗ khí nén
Máy thợ sắt thủy lực
Chi tiết liên lạc